Domov

RNDr. Rudolf BLAŠKO, PhD.

zodpovedný riešiteľ

 

RNDr. Aleš KOZUBÍK, PhD.

zástupca zodpovedného riešiteľa

 

doc. RNDr. Štefan PEŠKO, CSc., riešiteľ

doc. Ing. Karol GRONŽÁK, PhD., riešiteľ

Mgr. Michal KAUKIČ, CSc., riešiteľ

Ing. Tomáš MAJER, PhD., riešiteľ

RNDr. Zuzana BORČINOVÁ, riešiteľ

Ing. Roman HAJTMANEK, riešiteľ

Legetøj og BørnetøjTurtle