• Vytlačiť

Učebnice z algebry

60x45 adobe pdf

Základy algebry pre manažérov

Lineárne priestory (lineárne priestory a podpriestory, zobrazenia lineárnych priestorov), matice a determinanty (matice a ich základné vlastnosti, determinant matice, hodnost matice, inverzná matica), systémy lineárnych rovníc (homogénne a nehomogénne systémy lineárnych rovníc, vlastné hodnoty a vlastné vektory matice, matice a lineárne zobrazenia).