Obyčajné diferenciálne rovnice

60x45 adobe pdf

Diferenciálne rovnice prvého rádu

Diferenciálna rovnica a rád diferenciálnej rovnice, integrálne krivky, rôzne tvary zápisu rovnice prvého rádu, smerové pole, izoklíny,  začiatočná úloha, rovnice so separovateľnými premennými, homogénna rovnica, lineárna diferenciálna rovnica 1.rádu, Bernoulliho rovnica, rovnice nerozriešené vzhľadom na deriváciu, Lagrangeova rovnica.

60x45 adobe pdf

Lineárna diferenciálna rovnica n-tého rádu s konštantnými koeficientami

Homogénna lineárna diferenciálna rovnica n-tého rádu s konštantnými koeficientmi, charakteristická rovnica, korene charakteristickej rovnice a fundamentálny systém riešení, nehomogénna rovnica, metóda variácie konštánt, špeciálny tvar pravej strany.

60x45 adobe pdf

Systém lineárnych diferenciálnych rovníc prvého rádu s konštantnými koeficientami

Homogénny systém lineárnych diferenciálnych rovníc prvého rádu s konštantnýmmi oeficientmi, fundamentálny systém riešení, nehomogénne systémy a metóda variácie konštánt, špeciálny tvar pravej strany.

60x45 adobe pdf

Príklady z obyčajných diferenciálnych rovníc

Zbierka úloh z obyčajných diferenciálnych rovníc, obyčajných diferenciálnych rovníc n-tého rádu a systémov obyčajných diferenciálnych rovníc s konštantnými koeficientami, výsledky.
Legetøj og BørnetøjTurtle