Prednášky z algebry

60x45 adobe pdf

Prednáška 01

Binárne operácie a polia
60x45 adobe pdf

Prednáška 02

Vektorový priestor

60x45 adobe pdf

Prednáška 03

Maticový počet

60x45 adobe pdf

Prednáška 04

Systémy lineárnych rovníc

60x45 adobe pdf

Prednáška 05

Polynómy

60x45 adobe pdf

Prednáška 06

Lineárne zobrazenia

60x45 adobe pdf

Prednáška 07

Grupy, okruhy a Galoisove polia

Legetøj og BørnetøjTurtle