Prednášky Teória hromadnej obsluhy

Prednášky z teórie hromadnej obsluhy

60x45 adobe pdf

Prednáška 01

Náhodné procesy, markovove reťazce
60x45 adobe pdf

Prednáška 02

Markovove procesy
60x45 adobe pdf

Prednáška 03

Elementárne systémy hromadnej obsluhy
60x45 adobe pdf

Prednáška 04

Aplikácie teória hromadnej obsluhy
Legetøj og BørnetøjTurtle