Učebnice z pravdepodobnosti a štatistiky

60x45 adobe pdf

Učebnica z pravdepodobnosti

Náhodné javy a ich pravdepodobnosť, závislosť, nezávislosť a bayesova formula, náhodné veličiny a niektoré rozdelenia, náhodný vektor, markovove reťazce, optimalizácia údržby a obnovy zariadení.

60x45 adobe pdf

Učebnica zo štatistiky

Základné pojmy, metódy analýzy kvalitatívnych údajov, modelovanie štatistických závislostí, výberové metódy, princíp testovania hypotéz, analýza časového radu, štatistické metódy riadenia kvality.

Legetøj og BørnetøjTurtle