Analýza v komplexnom obore

60x45 adobe pdf

Základy analýzy v komplexnom obore

Komplexné číslo, komplexne združené čísla, geometrická interpretácia komplexného čísla, Gaussova rovina, modul a argument komplexného čísla, rôzne tvary komplexného čísla, Eulerove vzťahy, elementárne funkcie v komplexnom obore: celočíselná mocnina, exponenciálna funkcia, goniometrické funkcie, logaritmická funkcia, všeobecná mocnina.

60x45 adobe pdf

Holomorfná funkcia

Cauchy-Riemannove vzťahy, derivácia funkcie komplexnej premennej.

Legetøj og BørnetøjTurtle