Prednášky z Matematickej analýzy 1

60x45 adobe pdf

Základné pojmy

Kvantifikátory, sumátory, dôkazy v matematike (priamy, nepriamy, sporom, matematickou indukciou), množiny a operácie s množinami (prienik, zjednotenie, rozdiel, doplnok), zobrazenia množín (injekcia, surjekcia, bijekcia), zložené zobrazenie, mohutnosť množín, operácie s nekonečnom, intervaly, okolie bodu, otvorené a uzavreté množiny.

60x45 adobe pdf

Číselné postupnosti

Vlastnosti (ohraničenosť, monotónnosť), podpostupnosti, hromadná hodnota, limes superior, limes inferior, limita, konvergencia, divergencia, dôležité limity.

Riešené limity:  $01.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{n^2+n}{n^2-2}}.\enspace$ $02.\,\lim\limits_{n\to\infty}{n\big[\sqrt[n]3-\sqrt[n]2\big]}.\enspace$ $03.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{n^3-2}{n^2+n}}.\enspace$ $04.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{n^2+n}{n^4-n^3}}.\enspace$ $05.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\sqrt{n+1}-n\big]}.\enspace$ $06.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\big]}.\enspace$ $07.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{2^n+3^n}{2^{n+1}+3^{n+1}}}.\enspace$ $08.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{(-2)^n+(-3)^n}{(-2)^{n+1}+(-3)^{n+1}}}.\enspace$ $09.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(1+\frac1n\big)^{2n}}.\enspace$ $10.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(1+\frac1n\big)^{n^2+1}}.\enspace$ $11.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(1+\frac1n\big)^{\sqrt{n}+1}}.\enspace$ $12.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\frac{n}{2}-\frac{1+2+3+\cdots+n}{n+2}\big]}.\enspace$ $13.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\sqrt[n]{3^n-2^n}}.\enspace$ $14.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\sqrt[n]{2^n+1}}.\enspace$ $15.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{1-\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}}}.\enspace$ $16.\,\lim\limits_{n\to\infty}{n\big[\sqrt[n]{2}-\sqrt[n]{3}\big]}.\enspace$ $17.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\frac{n^2}{n+2}-\frac{n^2}{n+3}\big]}.\enspace$ $18.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{n+3^n}{n-3^n}}.\enspace$ $19.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{n+3^{-n}}{n-3^{-n}}}.\enspace$ $20.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\sqrt[3]{n^2+3n+1}-\sqrt[3]{n^2+n+2}\big]}.\enspace$ $21.\,\lim\limits_{n\to\infty}{4^{\frac{8n+1}{4n-3}}}.\enspace$ $22.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(\frac{2n-1}{2n+3}\big)^6}.\enspace$ $23.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{1+2+3+\cdots+n}{\sqrt{9n^4+1}}}.\enspace$ $24.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{1+2+3+\cdots+n}}.\enspace$ $25.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2}{n^3}}.\enspace$ $26.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{1}{\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2+n+2}}}.\enspace$ $27.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{1^2+3^2+5^2+\cdots+(2n-1)^2}{n^3}}.\enspace$ $28.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{1}{\sqrt{n^2-n+1}-\sqrt{n^2-n-1}}}.\enspace$ $29.\,\lim\limits_{n\to\infty}{n\big[\ln{n}-\ln{(n+2)}\big]}.\enspace$ $30.\,\lim\limits_{n\to\infty}{n\big[\ln{(n+3)}-\ln{n}\big]}.\enspace$ $31.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2+n+2}\big]}.\enspace$ $32.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{8+3^{-n}+4\cdot5^{-n}}{3n+2-n\cdot2^{-n}}}.\enspace$ $33.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\sqrt{n^2-n+1}-\sqrt{n^2-3n+2}\big]}.\enspace$ $34.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{n+2}\big]}.\enspace$ $35.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{1}{\sqrt[3]{n-1}-\sqrt[3]{n-2}}}.\enspace$ $36.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\sqrt[4]{n^4-1}-\sqrt[4]{n^4+1}\big]}.\enspace$ $37.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\sqrt{n^2+4n+1}-n+1\big]}.\enspace$ $38.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n-1}\big]}.\enspace$ $39.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{1}{\sqrt[3]{n^3+n+1}-\sqrt[3]{n-1}}}.\enspace$ $40.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\sqrt[4]{n^4+1}-\sqrt[4]{n+1}\big]}.\enspace$ $41.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{1}{\sqrt[3]{n^3+1}-n}}.\enspace$ $42.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{1}{\sqrt[5]{n^5+1}-\sqrt[5]{n^4+1}}}.\enspace$ $43.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\sqrt[3]{n^3+1}-n+1\big]}.\enspace$ $44.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big[\sqrt[3]{n^3+1}-n+1\big]}.\enspace$ $45.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(\frac{2n-1}{2n+3}\big)^{n+6}}.\enspace$ $46.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{2n^3+3n^4-n^2+2\cdot5^n}{2n^2-n^3+3\cdot5^{n+1}}}.\enspace$ $47.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(\frac{2n-1}{2n+3}\big)^{n^6+6}}.\enspace$ $48.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{2n^3+3n^4-n^2}{2n^2-n^3+3\cdot5^{n+1}}}.\enspace$ $49.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(\frac{2n-1}{2n-3}\big)^{n^6+6}}.\enspace$ $50.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\sqrt[n]{\frac{5n+1}{n+5}}}.\enspace$ $51.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(\frac{2n^6-1}{2n^6+3}\big)^{n+6}}.\enspace$ $52.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{2n^2+3n^3+5}{n^3-n^4-n^2+2}}.\enspace$ $53.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(\frac{2n^6-1}{2n^6+3}\big)^{n^6+6}}.\enspace$ $54.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{n^3-n^4+2n^2+2}{2n^2-3n^3+5}}.\enspace$ $55.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(\frac{2\sqrt[6]{n}-1}{2\sqrt[6]{n}+3}\big)^{\sqrt[6]{n}+6}}.\enspace$ $56.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{2n^2+3n^4+5}{n^3-n^4-n^2+2}}.\enspace$ $57.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(\frac{2n-1}{2n+3}\big)^{\sqrt[6]{n}+6}}.\enspace$ $58.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{2^n.\,n!}{n^n}}.\enspace$ $59.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(\frac{2\sqrt[6]{n}-1}{2\sqrt[6]{n}+3}\big)^{n+6}}.\enspace$ $60.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{3^n.\,n!}{n^n}}.\enspace$ $61.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(\frac{2\sqrt[6]{n}-1}{2\sqrt[6]{n}-3}\big)^{n+6}}.\enspace$ $62.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{8^n.\,n!}{(3n)^n}}.\enspace$ $63.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{2n^3+3n^4-n^2-2\cdot5^n}{2n^2-n^3}}.\enspace$ $64.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{2n^3+3n^4-n^2+2\cdot5^n}{2n^2-n^3+6\cdot7^n}}.\enspace$ $65.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{\sqrt[3]{n^4-1}-\sqrt[5]{n^6-2}+3\sqrt{n+1}}{2\sqrt[3]{n^5+1}+3\sqrt[4]{n^6-1}-\sqrt{n-1}}}.\enspace$ $66.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{(\frac13)^n}{(\frac15)^n-(\frac14)^n}}.\enspace$ $67.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{(\frac14)^n}{(\frac15)^n-(\frac13)^n}}.\enspace$ $68.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{(\frac15)^n}{(\frac14)^n-(\frac13)^n}}.\enspace$ $69.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{2n^3+3n^4-n^2+2\cdot5^n}{2n^2-n^3}}.\enspace$ $70.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n}}}}}.\enspace$ $71.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{2\sqrt[3]{n}+3\sqrt[4]{n}-\sqrt{n}}{2\sqrt{n}-\sqrt[5]{n}+3}}.\enspace$ $72.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\big(\frac{\sqrt[n]{2}+\sqrt[n]{3}}{2}\big)^n}.\enspace$ $73.\,\lim\limits_{n\to\infty}{n\left[\sqrt[n]{2}-\sqrt[n+1]{2}.\,\right]}.\enspace$ $74.\,\lim\limits_{n\to\infty}{n^2\big[\sqrt[n]{2}-\sqrt[n+1]{2}.\,\big]}.\enspace$ $75.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac1n\ln{\big[2^n+\sqrt{2^n}+\sqrt[3]{2^n}+\cdots+\sqrt[n]{2^n}\big]}}.\enspace$ $76.\,\lim\limits_{n\to\infty}{\frac{2n^3+3n^4-n^2+2\cdot5^n}{2n^2-n^3+6\cdot4^n}}.\enspace$ $77.\,\lim\limits_{n\to\infty}{a_n}\text{ pre }\{a_n\}_{n=1}^{\infty}=\Big\{\sqrt2,\sqrt{\sqrt2},\sqrt{\sqrt{\sqrt2}},\dots\Big\}.\enspace$ $78.\,\lim\limits_{n\to\infty}{a_n}\text{ pre }\{a_n\}_{n=1}^{\infty}=\Big\{\sqrt2,\sqrt{2+\sqrt2},\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt2}},\dots\Big\}.\enspace$ $79.\,\lim\limits_{n\to\infty}{a_n},\text{ ak }a_1=2,\ a_{n+1}=\sqrt{2a_n+3},\ n\in N.\enspace$ $80.\,\text{Vyjadrite }32,17\overline{71}\text{ ako zlomok}.$

60x45 adobe pdf

Číselné rady

Postupnosť čiastočných súčtov, konvergencia, divergencia, harmonický rad, nutná podmienka konvergencie, kritéria konvergencie radov (porovnávacie, D'Alembertovo, Cauchyho) a ich limitné tvary, dôležité rady, riešené príklady, alternujúce rady, absolútna a relatívna konvergencia, Leibnizovo kritérium.

60x45 adobe pdf

Reálne funkcie reálnej premennej

Explicitný, parametrický a implicitný tvar, operácie s funkciami, Dirichletova funkcia, lokálne a globálne vlastnosti, ohraničenosť, extrémy, infimum a suprémum funkcie, monotónnosť, párnosť a nepárnosť, periodickosť, konvexnosť a konkávnosť, skladanie funkcií, inverzná funkcia.

60x45 adobe pdf

Elementárne funkcie

Elementárne funkcie a ich vlastnosti, polynóm, racionálna lomená funkcia, mocninná funkcia, exponenciálna funkcia, logaritmická funkcia, goniometrické funkcie (sínus, kosínus, tangens, kotangens), cyklometrické funkcie (arkussínus, arkuskosínus, arkustangens, arkuskotangens), hyperbolické funkcie (sínus hyperbolický, kosínus hyperbolický, tangens hyperbolický, kotangens hyperbolický), hyperbolometrické funkcie (argument sínus hyperbolický, argument kosínus hyperbolický, argument tangens hyperbolický, argument kotangens hyperbolický).

60x45 adobe pdf

Limita funkcie

Definícia a základné vlastnosti, dôležité limity, jednostranné limity, riešené príklady.

60x45 adobe pdf

Spojitosť funkcie

Spojitosť funkcie v bode a na množine, definícia, spojitosť s limitou funkcie, nespojitosť (odstrániteľná a neodstrániteľná I., II. druhu), spojitosť na uzavretom intervale, metóda bisekcie.

60x45 adobe pdf

Derivácia funkcie

Geometrická interpretácia, obojstranná a jednostranné derivácie, derivácie elementárnych funkcií, vzťah medzi spojitosťou a deriváciou, základné vzorce pre derivovanie (derivácia súčtu, súčinu, podielu), derivácia inverznej a zloženej funkcie, logaritmická derivácia, diferenciál funkcie, aproximácia pomocou diferenciálu, absolútna a relatívna chyba, derivácie vyšších rádov, Leibnizov vzorec, derivácia funkcie zadanej parametricky, riešené príklady.

60x45 adobe pdf

Funkcie a ich vlastnosti

Vlastností funkcií, nutná podmienka existencie extrému, vety o strednej hodnote (Rolleho a Lagrengeova), L'Hospitalovo pravidlo a jeho použitie, Taylorov a Maclaurinov polynóm, aproximácia pomocou polynómu, riešené príklady.

60x45 adobe pdf

Vyšetrovanie priebehu funkcie

Vyšetrovanie priebehu funkcie, monotónnosť, postačujúca podmienka existencie lokálneho extrému, stacionárne body, lokálne a globálne extrémy, inflexné body, konvexnosť a konkávnosť, asymptotické vlastnosti, asymptoty bez smernice a  so smernicou, riešené príklady.

60x45 adobe pdf

Neurčitý integrál

Primitívna funkcia, neurčitý integrál, základné vlastnosti, integrály elementárnych funkcií, metóda rozkladu, metóda per partes, metóda neurčitých koeficientov, metóda substitúcie, integrály racionálnych funkcií, integrály iracionálnych funkcií, integrovanie goniometrických a hyperbolických funkcií.

60x45 adobe pdf

Neurčitý integrál

Riešené integrály:  $001.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sin{x}}.\enspace$ $002.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\cos{x}}.\enspace$ $003.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin{x}}.\enspace$ $004.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cos{x}}.\enspace$ $005.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sinh{x}}.\enspace$ $006.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\cosh{x}}.\enspace$ $007.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{1+\sinh{x}}.\enspace$ $008.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{1+\cosh{x}}.\enspace$ $009.\,{\displaystyle\int}\sin^2{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $010.\,{\displaystyle\int}\cos^2{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $011.\,{\displaystyle\int}\sin^3{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $012.\,{\displaystyle\int}\sin^{2n+1}{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $013.\,{\displaystyle\int}\sin^n{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $014.\,{\displaystyle\int}\cos^3{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $015.\,{\displaystyle\int}\cos^{2n+1}{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $016.\,{\displaystyle\int}\cos^n{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $017.\,{\displaystyle\int}\sinh^2{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $018.\,{\displaystyle\int}\cosh^2{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $019.\,{\displaystyle\int}\sinh^3{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $020.\,{\displaystyle\int}\sinh^{2n+1}{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $021.\,{\displaystyle\int}\sinh^n{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $022.\,{\displaystyle\int}\cosh^3{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $023.\,{\displaystyle\int}\cosh^{2n+1}{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $024.\,{\displaystyle\int}\cosh^n{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $025.\,{\displaystyle\int}\mathrm{tg}^2{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $026.\,{\displaystyle\int}\mathrm{tg}^3{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $027.\,{\displaystyle\int}\mathrm{cotg}^2{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $028.\,{\displaystyle\int}\mathrm{cotg}^3{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $029.\,{\displaystyle\int}\mathrm{tgh}^2{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $030.\,{\displaystyle\int}\mathrm{cotgh}^2{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $031.\,{\displaystyle\int}\frac{\cos{x}}{4+3\sin{x}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $032.\,{\displaystyle\int}\frac{1+3\sin{x}+2\cos{x}}{\sin{2x}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $033.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sin^2{x}\cos^2{x}}.\enspace$ $034.\,{\displaystyle\int}\left[\mathrm{tg}\,{x}+\mathrm{cotg}\,{x}\right]\,\mathrm{d}x.\enspace$ $035.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{a^2\cos^2{x}+b^2\sin^2{x}}.\enspace$ $036.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{a^2\cos^2{x}-b^2\sin^2{x}}.\enspace$ $037.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{4\cos^2{x}+\sin^2{x}}.\enspace$ $038.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{4\cos^2{x}-\sin^2{x}}.\enspace$ $039.\,{\displaystyle\int}\frac{x^2\,\mathrm{d}x}{\sin{x^3}}.\enspace$ $040.\,{\displaystyle\int}x^2\sin{x^3}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $041.\,{\displaystyle\int}\frac{\cos{x}\,\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{\sin^2{x}}}.\enspace$ $042.\,{\displaystyle\int}\frac{\sin{x}\,\mathrm{d}x}{\sqrt{\cos^5{x}}}.\enspace$ $043.\,{\displaystyle\int}\frac{\cos{x}-\sin{x}}{\cos{x}+\sin{x}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $044.\,{\displaystyle\int}\frac{\ln{\cos{x}}}{\sin^2{x}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $045.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sin{x}\cos{x}}.\enspace$ $046.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\cos{x}+\sin{x}}.\enspace$ $047.\,{\displaystyle\int}\frac{(\sin{x}-\cos{x})\,\mathrm{d}x}{\sqrt[4]{\sin{x}+\cos{x}}}.\enspace$ $048.\,{\displaystyle\int}\frac{1-\mathrm{tg}\,{x}}{1+\mathrm{tg}\,{x}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $049.\,{\displaystyle\int}\cos^n{ax}\cdot\sin{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $050.\,{\displaystyle\int}\frac{\sin{ax}\,\mathrm{d}x}{\cos^n{ax}}.\enspace$ $051.\,{\displaystyle\int}\sin^n{ax}\cdot\cos{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $052.\,{\displaystyle\int}\frac{\cos{ax}\,\mathrm{d}x}{\sin^n{ax}}.\enspace$ $053.\,{\displaystyle\int}\sin{ax}\cdot\cos{bx}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $054.\,{\displaystyle\int}\cos{ax}\cdot\cos{bx}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $055.\,{\displaystyle\int}\sin{ax}\cdot\sin{bx}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $056.\,{\displaystyle\int}\sin{ax}\cdot\cos{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $057.\,{\displaystyle\int}\cos^2{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $058.\,{\displaystyle\int}\sin^2{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $059.\,{\displaystyle\int}x\,\mathrm{tg}^2{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $060.\,{\displaystyle\int}x\,\mathrm{cotg}^2{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $061.\,{\displaystyle\int}x\sin{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $062.\,{\displaystyle\int}x\cos{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $063.\,{\displaystyle\int}x^2\sinh{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $064.\,{\displaystyle\int}x^2\sin{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $065.\,{\displaystyle\int}x^2\cosh{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $066.\,{\displaystyle\int}x^2\cos{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $067.\,{\displaystyle\int}x^n\sin{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $068.\,{\displaystyle\int}x^n\cos{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $069.\,{\displaystyle\int}x^3\sin{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $070.\,{\displaystyle\int}x^3\cos{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $071.\,{\displaystyle\int}\sqrt{1+\frac{1}{\sin{x}}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $072.\,{\displaystyle\int}\mathrm{arctg}\,{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $073.\,{\displaystyle\int}x\,\mathrm{arctg}\,{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $074.\,{\displaystyle\int}\ln{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $075.\,{\displaystyle\int}\frac{\ln{\mathrm{arctg}\,{x}}}{x^2+1}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $076.\,{\displaystyle\int}\ln{(x-1)^5}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $077.\,{\displaystyle\int}\frac{\ln{x}}{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $078.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln{x}}.\enspace$ $079.\,{\displaystyle\int}x^2\ln{\sqrt{1-x}}.\enspace$ $080.\,{\displaystyle\int}\frac{\ln{x}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $081.\,{\displaystyle\int}x\ln{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $082.\,{\displaystyle\int}x^2\ln{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $083.\,{\displaystyle\int}x^n\ln{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $084.\,{\displaystyle\int}(x+1)^2\ln{(x-1)^5}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $085.\,{\displaystyle\int}x^x(\ln{x}+1)\,\mathrm{d}x.\enspace$ $086.\,{\displaystyle\int}x\ln^2{x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $087.\,{\displaystyle\int}\ln{(x^2+1)}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $088.\,{\displaystyle\int}\ln{(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $089.\,{\displaystyle\int}\ln{\big(x+\sqrt{x^2+1}\big)}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $090.\,{\displaystyle\int}x(x-a)(x-b)\,\mathrm{d}x.\enspace$ $091.\,{\displaystyle\int}|x|\,\mathrm{d}x.\enspace$ $092.\,{\displaystyle\int}\min\limits_{x\in(0,\infty)}\{1,\frac1x\}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $093.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{5+4\mathrm{e}^x}.\enspace$ $094.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{5+4\mathrm{e}^x}}.\enspace$ $095.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^x+1}}.\enspace$ $096.\,{\displaystyle\int}\sqrt{\frac{1-\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $097.\,{\displaystyle\int}(x+1)\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x.\enspace$ $098.\,{\displaystyle\int}x^2\mathrm{e}^{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $099.\,{\displaystyle\int}x^8\mathrm{e}^{ax}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $100.\,{\displaystyle\int}x^n\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x.$

60x45 adobe pdf

Neurčitý integrál

Riešené integrály:  $101.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+5}.\enspace$ $102.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+3}.\enspace$ $103.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^2-4x+6}.\enspace$ $104.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^2-4x+2}.\enspace$ $105.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+4}.\enspace$ $106.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+4x+4}}.\enspace$ $107.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+4x+5}}.\enspace$ $108.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+4x+3}}.\enspace$ $109.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-4x+6}}.\enspace$ $110.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-4x+2}}.\enspace$ $111.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{-x^2+4x-5}}.\enspace$ $112.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{-x^2+4x-3}}.\enspace$ $113.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x-1)}}.\enspace$ $114.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(2-x)}}.\enspace$ $115.\,{\displaystyle\int}\sqrt{x^2+4x+5}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $116.\,{\displaystyle\int}\sqrt{x^2+4x+3}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $117.\,{\displaystyle\int}\sqrt{x^2-4x+6}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $118.\,{\displaystyle\int}\sqrt{x^2-4x+2}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $119.\,{\displaystyle\int}\sqrt{-x^2+4x-3}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $120.\,{\displaystyle\int}\sqrt{x(2-x)}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $121.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}.\enspace$ $122.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^2}.\enspace$ $123.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^3}.\enspace$ $124.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^4}.\enspace$ $125.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2-a^2)^n}.\enspace$ $126.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2-a^2)^2}.\enspace$ $127.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2-a^2)^3}.\enspace$ $128.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2-a^2)^4}.\enspace$ $129.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+4x+5)^2}.\enspace$ $130.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+4x+3)^2}.\enspace$ $131.\,{\displaystyle\int}\frac{x^2\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^2}.\enspace$ $132.\,{\displaystyle\int}\frac{x^2\,\mathrm{d}x}{(x^2-a^2)^2}.\enspace$ $133.\,{\displaystyle\int}\frac{x\,\mathrm{d}x}{x^2+a^2}.\enspace$ $134.\,{\displaystyle\int}\frac{x\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}.\enspace$ $135.\,{\displaystyle\int}\frac{x\,\mathrm{d}x}{x^2-a^2}.\enspace$ $136.\,{\displaystyle\int}\frac{x\,\mathrm{d}x}{(x^2-a^2)^n}.\enspace$ $137.\,{\displaystyle\int}\frac{x^n\,\mathrm{d}x}{x-1}.\enspace$ $138.\,{\displaystyle\int}\frac{x\,\mathrm{d}x}{x-1}.\enspace$ $139.\,{\displaystyle\int}\frac{x^2\,\mathrm{d}x}{x-1}.\enspace$ $140.\,{\displaystyle\int}\frac{x^9\,\mathrm{d}x}{x-1}.\enspace$ $141.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{(1-x)x^2}.\enspace$ $142.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^6(1+x^2)}.\enspace$ $143.\,{\displaystyle\int}\frac{(x-2)^4\,\mathrm{d}x}{(x-1)^2}.\enspace$ $144.\,{\displaystyle\int}\frac{(x-1)^4\,\mathrm{d}x}{(x-2)^2}.\enspace$ $145.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^3-7x-6}.\enspace$ $146.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^3-2x^2-x+2}.\enspace$ $147.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^3-3x-2}.\enspace$ $148.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^3+x^2-x-1}.\enspace$ $149.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^3-3x^2+4x-2}.\enspace$ $150.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^3-3x^2+3x-1}.\enspace$ $151.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^3-2x-4}.\enspace$ $152.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x^6+1}.\enspace$ $153.\,{\displaystyle\int}\frac{x\,\mathrm{d}x}{x^6+1}.\enspace$ $154.\,{\displaystyle\int}\frac{x^2\,\mathrm{d}x}{x^6+1}.\enspace$ $155.\,{\displaystyle\int}\frac{x^3\,\mathrm{d}x}{x^6+1}.\enspace$ $156.\,{\displaystyle\int}\frac{x^4\,\mathrm{d}x}{x^6+1}.\enspace$ $157.\,{\displaystyle\int}\frac{x^5\,\mathrm{d}x}{x^6+1}.\enspace$ $158.\,{\displaystyle\int}\frac{x^6\,\mathrm{d}x}{x^6+1}.\enspace$ $159.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{2^x+1}.\enspace$ $160.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2^x+1}}.\enspace$ $161.\,{\displaystyle\int}\frac{(1+x)\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}.\enspace$ $162.\,{\displaystyle\int}\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $163.\,{\displaystyle\int}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $164.\,{\displaystyle\int}\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $165.\,{\displaystyle\int}\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $166.\,{\displaystyle\int}\sqrt{\big(\frac{1+x}{1-x}\big)^3}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $167.\,{\displaystyle\int}\sqrt{\big(\frac{1-x}{1+x}\big)^3}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $168.\,{\displaystyle\int}\sqrt{\big(\frac{x+1}{x-1}\big)^3}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $169.\,{\displaystyle\int}\sqrt{\big(\frac{x-1}{x+1}\big)^3}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $170.\,{\displaystyle\int}\frac{\sqrt{1-\sqrt{x}}}{\sqrt{1+\sqrt{x}}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $171.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}}.\enspace$ $172.\,{\displaystyle\int}\arcsin{\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $173.\,{\displaystyle\int}\arcsin{\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $174.\,{\displaystyle\int}\arcsin{\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $175.\,{\displaystyle\int}\arcsin{\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $176.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-3}+\sqrt{x-5}}.\enspace$ $177.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-3}-\sqrt{x-5}}.\enspace$ $178.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-3}+\sqrt{5-x}}.\enspace$ $179.\,{\displaystyle\int}\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{1-\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $180.\,{\displaystyle\int}\sqrt{\frac{x}{1-x\sqrt{x}}}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $181.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[4]{x}}.\enspace$ $182.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[6]{x}+\sqrt[4]{x}}.\enspace$ $183.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[5]{x}}.\enspace$ $184.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x}+1}.\enspace$ $185.\,{\displaystyle\int}\Big[\sqrt{x^3}-\frac{1}{\sqrt{x}}\Big]\,\mathrm{d}x.\enspace$ $186.\,{\displaystyle\int}\frac{x-1}{(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x^2})x}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $187.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)\sqrt{x-2}}.\enspace$ $188.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)\sqrt{1-x}}.\enspace$ $189.\,{\displaystyle\int}(x-1)\sqrt{x-2}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $190.\,{\displaystyle\int}\frac{\sqrt{1-x}}{x+1}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $191.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{\left(x-\sqrt{x^2-1}\right)^2}.\enspace$ $192.\,{\displaystyle\int}\frac{x^5\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+1}}.\enspace$ $193.\,{\displaystyle\int}\frac{x^5\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x^3+1}}.\enspace$ $194.\,{\displaystyle\int}\frac{x^5\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-1}}.\enspace$ $195.\,{\displaystyle\int}\frac{x^5\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x^3-1}}.\enspace$ $196.\,{\displaystyle\int}\frac{x^5\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}.\enspace$ $197.\,{\displaystyle\int}\frac{x^5\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^3}}.\enspace$ $198.\,{\displaystyle\int}\frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x.\enspace$ $199.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^4+x^2+1}}.\enspace$ $200.\,{\displaystyle\int}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^6+x^3+1}}.$

60x45 adobe pdf

Riemannov určitý integrál

Integrálne súčty, Riemannov určitý integrál, základné vlastnosti, grafická interpretácia, aditívnosť, výpočet Riemannovho integrálu, neurčitý Riemannov integrál, Newton-Leibnizov vzorec, metóda per partes, metóda substitúcie, integrovanie párnych a nepárnych funkcií, integrovanie periodických funkcií.

Legetøj og BørnetøjTurtle